logo

Марие дево чистая ноты. Дево

Марие дево чистая ноты Rating: 5,9/10 977 reviews

Агни́ Парфе́не (греч. Αγνή Παρθένε) — Чистая Дева

марие дево чистая ноты

Небес Честная Сило и Свете, паче всех светов, Радуйся, Невесто Неневестная. Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Faces girlish joy and Angels Prevysshaya, Rejoice, Bride nenevestnaya. У этого термина существуют и другие значения, см. В подвизех Ты помоще, Кивоте Бога Слова, Радуйся, Невесто Неневестная. Священная и Непорочная, Владычице Всепетая, Svyashchennaya i Neporochnaya, Vladiychitse Vsepetaya, Радуйся, Невесто неневестная. O brilliant light of heaven above most clear and most radiant: Rejoice, O unwedded Bride! Hodataytse salvation dropping cry to Thee: Rejoice, Bride nenevestnaya.

Next

Марие, Дево Чистая

марие дево чистая ноты

Но даже в этом уникальном случае я, например, всё равно долго не могу слушать это пение. Автор не установлен, Пасхальные антифоны на Литургии и Елицы. Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Автор не установлен, Полиелей Валаамского напева, 1 стр. Жезл для старого и усталого; Покров страннoго, беcприютного.

Next

Агни Парфене Ноты

марие дево чистая ноты

Царица Небесная, Царица Небесная, Свой взор Материнский ко мне обрати; Умоли Сына Христа Вседержителя, На Страшном Суде Ты меня защити. Чистые детские голоса как свежие росточки под ровным покровом маленькой теплички - ментальной копии взрослого пения. В многолетнем противостоянии своенравию братии преподобный являл стойкость, силу характера и непреклонную волю, игнорируя манипулятивные требования интриганов. O holiest of holies Rejoice, O unwedded Bride! Дево святая и нескверная, Владычица Всесвятая, Тепле взываю к Тебе, Храме освященный. Восприя́т Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глаго́ла ко отце́м нашим, Аврааму и семени его даже до века. Ты предстоиши Сыну у самаго Престола: Твоей взыскую милости, Родительнице Слова: О древо жизни вечныя, о Дево, Матерь Славы: Молю Тя тепле, Чистую, Преосвященный Храме: Очисти мя, избави мя греховныя пучины: Вручи мя милосердию Божественнаго Сына: Радуйся, Невесто неневестная. Sacred and Immaculate Mistress Vsepetaya, Rejoice, Bride nenevestnaya.

Next

Марие дево чистая ноты

марие дево чистая ноты

Автор не установлен, Херувимская песнь Владимирская для женского состава , 2 стр. Сотвори́ державу мышцею Своею, расточи́ гордыя мыслию сердца их. Автор не установлен, Милость мира на разорение Москвы , 4 стр. Хор Минского Свято-Елисаветинского монастыря - Марие, Дево Чистая. Αγνή Παρθένε Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι.

Next

Текст песни Северный афон

марие дево чистая ноты

Incline to me mercy of the Divine Son, Rejoice, Bride nenevestnaya. И качала ласково Своего Творца. Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице, Радуйся, Невесто Неневестная, Царице, Мати Дево, Руно, всех покрывающее, Превысшая Небесных Сил, нетварное сияние, Ликов девичьих Радосте и Ангелов Превысшая, Небес Честная Сило и Свете, паче всех светов, Честнейшая Владычице всех Небесных Воинств, Всех праотцев Надеждо, пророков Исполнение, В подвизех ты помоще, Кивоте Бога Слова, И девам Ликование, и матерем Отрадо, Целомудрия Наставнице, душ наших Очищение, Покрове ширший облака, и страждущих Пристанище, Немощнх Покров и Заступнице, Надеждо ненадежных, Марие, Мати Христа, Истиннаго Бога, Ааронов Жезле прозябший, Сосуде тихой радости, Всех сирых и вдов Утешение, в бедах и скорбех помоще, Священная и Непорочная Владычице Всепетая, Приклони ко мне милосердие Божественного сына, Ходатайце спасения, припадая, взываю Ти: Радуйся, Невесто Неневестная. Ааронов Жезле Прозябший, Сосуде тихой радости, Радуйся, Невесто неневестная. Русский перевод гимна: Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице, Радуйся, Невесто Неневестная. Дай мне смиренье и веру в спасение И научи всех любить и прощать.

Next

Канты, духовные песни (ноты)

марие дево чистая ноты

O holy Mary, Bride and Queen and cause of our rejoicing Rejoice, O unwedded Bride! Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице, Радуйся, Невесто Неневестная. Подательнице кроткая надежды и покрова: Чертоже приснодевственный, кивоте Бога Слова: Отроковице тихая, виновнице спасения: Благоуханный цвете пречистейшаго девства: О славнейшая серафим, и херувим честнейшая: Премирных ликов ангельских восторг и удивление: 3. В Вифлееме Господа в яслях пеленала - На Голгофе встала Ты у Его креста. Небес Честна́я Сило, и Свете паче всех свето́в, Радуйся, Невесто неневестная. О, Мати Пресвятая О, Мати Пресвятая, Утри слезу с ланит, Когда душа больная По небу загрустит. Ἀπὸ Ὠδὴ ε' Μαρία Ἀειπάρθενε, Κόσμου παντὸς Κυρία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. Хор сестер Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря - Марие, Дево Чистая.

Next

Дево

марие дево чистая ноты

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х, да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе; о, Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица! Вступись за меня, избавь меня от врага. Ааронов Жезле Прозябший, Сосуде тихой радости, Aaronov zhezle prozyabshiy, Sosude tikhoy radosti, Радуйся, Невесто неневестная. B Rejoice, O peace; Rejoice, O joy and haven of salvation: Rejoice, O unwedded Bride! Хере Нимфи Анимфевте - Андилаву му рисе мэ апо ту полемиу. И девам — Ликование, и матерем — Отрадо, I devam - Likovanie, i materem - Otrado Радуйся, Невесто неневестная. Покрове, ширший облака, и страждущих Пристанище, Pokrove shirshiy oblaka, i strazhdushchikh Pristanishche, Радуйся, Невесто неневестная. Марие, Мати Христа — Истиннаго Бога, Marie - Mati Khrista - Istinnago Boga, Радуйся, Невесто неневестная. Хере Нимфи Анимфевте - Эклампротера Уранон, фотос каθаротера.

Next

Агни Парфене Ноты

марие дево чистая ноты

Целомудрия Наставнице, душ наших Очищение, Tselomudpriya Nastavnitse, dush nashikh Ochishchenie, Радуйся, Невесто неневестная. I call upon thee fervently thou temple most holy: Rejoice, O unwedded Bride! Ааронов Жезле Прозябший, Сосуде тихой радости, Радуйся, Невесто неневестная. Марие, Дево Чистая, Пресвятая Богородице, Радуйся, Невесто неневестная. Ходатаице спасения, припадая, взываю Ти: Радуйся, Невесто Неневестная. Марие, Мати Христа, Истиннаго Бога, Радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, древо живота, источниче бессмертия. Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Next