logo

Drzavna bolnica skopje kontakt. Адреси на универзитетски клиники

Drzavna bolnica skopje kontakt Rating: 9,7/10 400 reviews

Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

drzavna bolnica skopje kontakt

Također, i u zadnjim danima godine koju ispraćamo, pristižu pohvale na rad uposlenika Opće bolnice. Се избира одделението Спортска медицина, каде се појавуваат слободните термини за закажување на пациентите. Како содржина на пораката наведе го само бројот на електронскиот упат пр. Амбулантата 3 5 работи во две смени од 08:30 до 19:00 часот. Исто така Ве известуваме дека оваа услуга пациентите може да ја добијат и во други здравствени установи. Ве молиме известувањето да го проследите до сите засегнати страни доктори специјалисти уролози и матични доктори како би се избегнале проблемите со кои секојдневно се соочува Андролошката лабораторија, односно несоодветно упатени и претходно подготвени пациенти.

Next

Мој Термин

drzavna bolnica skopje kontakt

Сите овие прегледи се извршуваат секој вторник од 08:30 до 11:30 и во тој временски интервал амбулантата работи само со тие пациенти кој што се дојдени тој ден на интервенција или преглед за боледување, и тој период во тој временски интервал не се закажуват прегледи. This enables us to improve your future experience on our website. Во таа амбуланта не се вршат закажувања. Постапката на закажување на пациенти е следна: 1. Ovaj put prenosimo pisma zahvale za uposlenike Odjeljenja za radiološku dijagnostiku i Odsjeka za oftalmologiju. Poželjno je poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju. Informacije o pacijentkinjama primljenim u porodilište možete dobiti na telefon 366-3591.

Next

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

Откажете го прегледот најмалку 24 часа пред закажаниот термин, за истиот да биде искористен за преглед на друг пациент! За добивање на корисничко име во Мој Термин потребно е следново: Се праќа е-маил на адресата , со назнака наслов Барање за корисничко име. Доколку имате било какви дополнителни прашања, Ве молиме јавете се во Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина на телефонскиот број 070-396-633, секој ден од 10 до 12 часот. Ве молиме внесете точен и валиден телефонски број на пациентот. Пред да дојде во Биохемиската лабораторија на испитување, предходниот ден од 19:00 часот пациентката не треба да конзумира храна и пијалоци, освен вода обична или минерална. Потоа пациентите треба да закажат термин за испитување во Биохемиската лабораторија, на тел.

Next

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

Поради годишните одмори на лекарите во летниот период, во месеците Јули и Август амбулантите работат со изменет распоред. Упат за кор биопсија на дојка може да издаде матичен лекар исклучиво по препорака на специјалист радиолог, торакален хирург и радиотерапевт — онколог. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije je referentna i najveća ustanova ovog tipa u zemlji. U okviru Klinike radi najveće porodilište na Balkanu. Во истата амбуланта секоја Среда од 13:00 до 14:00 часот се состанува комисија за боледување над 60 денови и тој период во тој временски интервал не се закажуват прегледи. Амбулантите 36 и 37 работат во две смени од 08:30 до 19:00 часот. Во случај на отсуство на лекарот во амбулантите, соодветното одделение одговара за отсуството и наоѓа замена за истиот.

Next

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

За подготовката за прегледот и потребната документација се известени матичните гинеколози. Приемот на пациенти е воглавно наменет за возрасна патологија. Pacijentkinja dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom. Амбулантата започнува со работа од 17. Во оваа амбуланта се вршат прегледи за трудници од 20 — 24 гестациска недела, се извршуваат скрининзи и супервизии за малформации како ехо-кардиографија, малформации за бубрези, спинавифина, тумори на глава, цисти, плодова вода.

Next

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

. Пациентите кои нема да бидат соодветно упатени според ова упатство, ќе бидат вратени кај докторот што ги упатил! Во времето за прием ќе биде дадена информација кој специјалист ортопед ќе ги извршува прегледите одреден ден. Во тој период втора смена работи само Акушерската амбуланта бр. Доколку се потребни повеќе видови на скенирања за еден ист пациент, лекарот е должен да издаде повеќе упати за истиот пациент. Буџетите и буџетските корисници се должни да ги објават завршните сметки за 2016 година на својата веб страна во рок од 15 дена од влегување на сила на законот, односно до 20 Декември 2017 година.

Next

Alkaloid AD Skopje

drzavna bolnica skopje kontakt

Ренген заради консултација со специјалист радиолог, со себе носејќи ги сите резултати од предходните испитувања - На ден на интервенција пациентот да биде гладен - На денот на интервенцијата да не прима антикоагулантна терапија, со предходна консултација на трансфузиолог - Да го извести лекарот ако е алергичен на лекови, храна и слично. Лекари кои ќе ја вршат интервенцијата се д-р Светлана Темелковска и д-р Маја Јакимовска Димитровска. Термините за прием во вторите смени ќе бидат одобрени најкасно до 10-ти во месецот. Прегледите ќе се вршат секој работен ден од 14:30 до 19:30 часот. Акушерските амбуланти 36 и 37, како и Гинеколошката амбуланта 35 работат во две смени од 08:30 до 19:00 часот. Со почит, Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина и Министерство за здравство Ве известуваме за закажувањето за следните анализи на Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје 1. Новините во законот влегуваат во сила од 6 Декември 2017 година.

Next

Naslovnica

drzavna bolnica skopje kontakt

Во останатите градови се уште нема ваква поделба на пациентите. Izuzetno prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja, ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja. Наведете го бројот на упат пр. Се избира специјалноста: Спортска медицина. За сите дополнителни прашања може да се обратите на телефонските броеви 02 3111-774 и 3113-627 во периодот од 08:00 до 12 часот. Интервенцијата се извршува истиот ден, пациентот истиот ден ја напушта клиниката. На Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје работат 9 амбуланти од кои што една од нив е дежурна, приемна амбуланта за итни случаи.

Next

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

Cyril and Methodius University in Skopje. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijentkinja dobila za prvi pregled. Прегледите ќе се вршат во две смени и започнуваат од првиот работен ден во 2014та година, 2-ри јануари. Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-Субспецијалистички упат. Ве информираме дека од денес 04. Ве молиме да го почитувате наведениот рок и да во претстојниот преоден период се организирате за планирано земање на примероци согласно закажаните термини. Само регистрираните корисници можат да учествуваат во истражувањата.

Next