logo

Эне жонундо акындардын ырлары. чынгыз айтматов жонундо акындардын ырлары

Эне жонундо акындардын ырлары Rating: 7,7/10 754 reviews

чынгыз айтматов жонундо акындардын ырлары

эне жонундо акындардын ырлары

Үйүнө сууктан жалынган, Үн катпайт. Кыргызда: -Хандын калабынан сактасын, Карачанын дооматынан сактасын деген сөз бар. Алексей Ковалёнок 1 учитель - чит. Өзүң кыйып өлүмгө Мекен калар артыңда. Необычайно тихий сон смерти Маклин Чарльз. Калыс сөз: мындан артык бакытым жок, Канатым сениң мени алып уччу.

Next

Мекен жонундо ырлар

эне жонундо акындардын ырлары

Кызыгып жан дуйном кырларды ашамын, Болсом дейм келечекте, мен атактуу жаш акын. Ата-Журтка арнадың албан ишиң, Мага бердиң ак сүтүң, бөлдүң күчүң. Тууган эл, Туз-наныңа түкүрбөймүн, А бирок түшүнбөймүн, Ырыңды, комузуңду, чапаныңды, макалыңды. Башка күндөн күлкүсү көп ушул май, Баарыбызга өмүр берген улуу ай, Жердей жети, Тогузунчу май күнү — Мага кымбат аба менен суумдай. Булут басты тоо башын, бурганактап кар кылган. Аздап, аздап тараар жалган, тараар чын, Ал жакта эми түбөлүккө каларсың. Сайдындагы башталган башаты бар, Саяпкердин сактаган такасы бар.

Next

Жаш акындар

эне жонундо акындардын ырлары

Эгер сага барган болсо сүйгөнүм, Көтөрүнүп менден калган сүлдөрүн. Үшүп турган жып жылаңач дарактар, Көл- шал түшүп, куюлганча тердеди. Алардай сүйөм дебейм Мекенимди, Мендеги ак сүйүүдөн ушул белги: Колуман келе турган ишти аткарып, Ар убак төгө берем маңдай терди. Нe касиет бар экенин билбеймин, Барган сайын баргым келет айлыма. Весьма белое проклятие - 2013.

Next

Алыкул ОСМОНОВ

эне жонундо акындардын ырлары

Таранчы чоктой бүркүлгөн, жалбырттап жатат бул аңыз. Малдын же жандын көнүмүш адатка айланган жорук-жосунун айтат. Койдун көзү оюлганы оюлган, Мааникердин Манас кеткен артынан. Жигитче убадана екем болуп, Суйуунду аягына чыгарбадын. Ак карга арзуу Ай-ааламдан угулуп жанылыктар, Ак кар менен бир келген жанылык бар. Кепер суугу — адамдын чыйрыгып, ак жайдын күнү да үшүп турганы. Ушак жүргөн жолдордон чаң учурбай, Ушул үйдүн абийири, намысындай.

Next

Алыкул Осмоновдун ырлары толукталды

эне жонундо акындардын ырлары

Кепер дегенди да билбей калдык. Ойлосом тура, жан башка, Өлмөк түгул өмургө Өчөшүп жашап баратам. Чаңкаган жол суналган, чалкасынан куланган. Чагылгандар каршы-терши жыгылган, капчыгайда калган түндөй сезимиң. Мынакей, бизде кубат, күч кабелтең, Жоо болсо, салышабыз деңгээлдешкен.

Next

Мекен жонундо ырлар

эне жонундо акындардын ырлары

Борборун Көңүлүмдүн ээлеп бүтүн Кочуштап, тоо сууларын жуткум келет, Эртеңки Жашоолордун урматы үчүн! Жашай берди жеңем да, Айымай да, Жатындашка баш кошкон абысындай. Жорудай жортуул жасап душман келсе, Жүрөгүм бек түйүлгөн муштум болмок! Жыт алсам жайлоо сымак абасынан. Афина Бакирова 1980-жылы Ош аймагында туулган. Бөрк ал десе башыңдан кан алышкан, Бөдөнөдөй бөжөңдөпжан багышкан, Эне тилин унутуп мансап үчүн Эх, канчалар маңкуртка айланышкан. Гүлдөй жайнап, бажырайып, көркүңө келесиң дегени. Отуздан ашып калган кезиңерде, Обу жок аялдардан болбогула.

Next

чынгыз айтматов жонундо акындардын ырлары

эне жонундо акындардын ырлары

Күлкүсүн атакемдин баба дыйкан, Угамын ак буудайдын талаасынан. Тил жоголбойт, жоголсо, жоголот дил, тукумуң да, тууруң да жоголот, бил! Кандай арман кайтпай калган ушинтип, Каалгасы жок кара жердин түбүндө. Туулган күн да күлүп келди ырасы. Жаштардай кайгы сезбей ойноп-күлүп, Жылдыздай жайнайм таттуу өмүр сүрүп. Журогум сен деп турса да, Эч качан сага багынбайм. Жалгыздык кандай тездигин сезгендей акын сезди ким? Чечен элең апакем сөзүң балдай, Назик элең буралып мажүрүм талдай. Таластык кызга Оюмда жанар тоодой мен атылып, Буралган кызыл гүлдөй сен ачылып.

Next

Мекен жонундо ырлар

эне жонундо акындардын ырлары

Азбы, көппү, берген бал кечирип кой, Азды көптөй көрсөтүп айткан жокмун. Безветренный сон смерти Маклин Чарльз. Санаасы жок кашкаңдап, сайдын ташы каткырат. Арманым аласалып, Ал күндү жоктоп келет… Жашыл дөң, жалбыз, адыр, Жайлоолор төрү кенен. Ак каңкы ээр — Атка токула турган ээрдин бир түрү. Ошол сыяктуу эле тээ бир кезде кароол деген сөз өзүбүздүн түрк тилинен барып орус тилине кирип , караул болуп, чулгоо деген сөз чулки же портянки болуп, түрмө деген сөзүбүз тюрьма болуп, теңге-деньги, казына-казна, ордо-орда, коргон-курган, бүркүт-беркут, кымыз-кумыс болуп орусташып кеткени жалганбы? Дүйнө эли бизди ээрчишмек Арадан жылдар, күн өтсүн! Мекеним барда мен бармын Мекеним барда, мен бармын, Мекеним барда Камбармын.


Next

Жаш акындар

эне жонундо акындардын ырлары

Сүйүүнүн куту элиңде, Сүйүүнүн куту жериңде. Анткен менен: Колум ачык, мен кенен, Жүз кайталап дагы аялга баа берем: Аял деген: Чаалыккан көсөм — Сайдырган берен — Бактыдан тайган жигитке, Кемибеген, кебелбеген бир мекен! Кол чалгы чарчап шылкыйган, короодо талды сүйөнүп. Мифо­ло­ги­че­ские мотивы орга­нично впле­тены в совместную канву сюжета, этим образом, азбучный рассказ о судьбах лоб­ве­че­ских превра­ща­ется в притчу. Аалы же наалы - өтүктүн такасын жешилип кетүүдөн сактоо үчүн урулган айчык темир. Өтүктөн түшкөн чулгоодой жол келет бутка сүйрөлүп.

Next

Алыкул Осмоновдун ырлары толукталды

эне жонундо акындардын ырлары

Томонкулор: Бердибек Жамгырчыев, Анарбек Абазбеков, Мелис Маматжанов, Мырза Саматов, Майрамбек Осмоналиев, Улукбек Омокеев. Кээ биринин китептери да чыгып калды. Эстеген сайын зымырап, Жетемин учкул оюма. Коюу чаңын аралап, калың топтун, Кумурскадай кыбырап, жаткан жокмун. В мегаполисе Сочи иногда темные ночи. Каргалар ай, каргалар каркылдаган, каркылдаган үнүңдө айтылбаган.

Next