logo

Китобхои исломи форси. Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Хати форси чи гуна дар Точикистон гум шуд

Китобхои исломи форси Rating: 5,1/10 194 reviews

Скачать ....китобхои Исломи бо забони Форси....

китобхои исломи форси

Ин нишониҳо, ки гуфт ў як ба як. Чалолиддини Руми соли 1273 дар Кунили Рум вафот мекунад. Аз вачхи мухтавиёт газалиёти Мавлоно дар ишку ошикист. Хатто талош мешуд барои забони руси низ аз хати лотин кор гирифта шавад. Соли 1232 дар назди Бурхониддини Тирмизи илми тасаруфро аз худ мекунад.

Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Хати форси чи гуна дар Точикистон гум шуд

китобхои исломи форси

Смотреть онлайн или скачать видео. Барои хамин хам ба мо чавонони содики ватан зарур аст ки хиси масъулиятшиносиро дар худ бештар чалб кунем ва бахри ободии ватани азизи худ сахмгузор бошему ватанро дуст дорем, яъне ба омузиши адабиёти ниёгони худ инчунин ба омухтани илмхои дакик ва донистани забонхои хоричи майлу рагбати зиёд дошта бошем то Точикистони азизи худро бо дигар давлатхои мутараккии чахон баробар намоем. Харчи хохад он мусабаб оварад, Кудрати мутлак сабабхо бардорад. Иморат дар вайронӣ аст Он яке омад заминро мешикофт, Аблаҳе фарьёд карду барнатофт, К-ин заминро аз чū вайрон мекунū, Мешикофию парешон мекунū? Ишки Руми асоси моди дошт ва аз моддиёти замини сарчашма мегирифт. Мавлоно дар соли 672 хиҷрӣ дар Куния шаҳре дар Туркияи имрӯза даргузашт ва дар ҳамон ҷо ба хок супурда шуд. Мебарандат хонаи тангу заҳир , Не дар ў қоливу на дар вай ҳасир Не чароғе дар шабу не рўз нон, Не дар он бўи таому не нишон , Не дарун маъмуру не сақфу на бом, Не бар ў баҳри зиёе ҳеч чом.


Next

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

Бахона пеш оварданд, ки барои босавод кардани хамаи мардум алифбои форси мушкилоти зиёд эчод мекунад ва бояд барои точикон дар дунёи нав алифбои нав сохта шавад ва ин алифбои нав бояд алифбои лотини бошад. Кошкй ҳаргиз назодй модарам, Чун кунам ин бахти модарзодро? Ва ин мардумро аз афкор ва аз он чи дар навиштахояшон доранд дур мекунад. Android App by Китобхои Исломи Free. Агар хакки факиронро бидихед Худованд хам ба кишту меваи шумо меафзояд. Эрачи Башири устоди донишгохи Минесотаи Омрико дар ин бора чунин мегуяд: «Дар соли 1989 тасмим гирифта шуд, ки ин алифбои ниёкон дубора баргардонда бишавад ва соли 1995 карор буд, ки алифбои ниёкон ба таври комил мавриди истифода карор бигирад ва медонем, ки ихтилофоте, ки бар сари ин тагйир ба вучуд омад, чи буд» Он чиро, ки дар замони чанги дохили нисбати навиштачоти форси сурат гирифт, Саидахмади Каландар мухаккики точик чунин тасвир мекунад:«Гуруххои афроди никобпуш, ки аслан худро намояндагони чабхаи халки ё народный фронт муаррифи мекарданд, дар тамомии кучахои пойтахт пайдо шуданд. Теъдоди зиёде аз ин китобхо ба об партофта шуданд, сузонда шуданд ва мардум аз тарси ин ки ононро ба хифзи ин китобхо муттахам кунанд, худашон онхоро зер хок мекарданд ва ё дар чое пинхон мекарданд. Баъди гайбзадани Шамси Табрези, Чалолиддин бо Хисомуддин марди Хак буд аз ин лихоз ба чалолиддин багоят наздик ва дусти хакики Мешаванд.

Next

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

Хангоме, ки нон мепухт дахяки нонро ба дигаррон мебахшид. Дар он давра хамаи мардуме, ки бо хати араби ошно буд ва мадрасаро хатм карда буд, ба хайси душманони халк зиндони шуданд ва бисёре аз онхо дар зиндонхо ба халокат расиданд. Панду андарз аз ашъори Мавлоно Чалолиддини Балхӣ Панду андарз ташбехи одобу ахлок яке аз анъанахои хеле кадими форсу точик аст. You can download Ҳазрати Ёсину Таборак Хазрати ёсин таборак directly on fantaziamoda. Макун эй дуст маломат бинигар рузи киёмат, Хама мавчам, хама чушам дури дарёи ту дорам.

Next

Скачать ....китобхои Исломи бо забони Форси....

китобхои исломи форси

«Хар китобе, ки бо алифбои араби иншо шуда буд, мегуфтанд ин китобхо китобхои динианд ва бояд аз байн бурда шаванд. Худи Чалолиддин дар хар як дафтараш Хисомуддинро зикр мекунад: Эй Зиёулхак Хисомуддин туви, Ки гузашт аз мах ба нурат «Маснави». Аммо оё хати лотин аз суи мардум чи гуна истикбол шуд? Зикр кардан ба маврид аст ки дар осори панду ахлоки Мавлоно Чалолиддин пеш аз хама тарбияи инсон падид меояд. Валекин мавзу дар газалиёти у ба таври махсус сурат гирифтааст. Оё ҳеч дидаи ки асп курхар зодааст? У хамеша, ки гандумро дарав мекард. Не дар он аз бахри меҳмон оби чоҳ, Не яке ҳамсоя , к-ў бошад паноҳ. У бо Мероси адабии худ чахониёнро дар хайрат гузоштааст.

Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Хати форси чи гуна дар Точикистон гум шуд

китобхои исломи форси

Одам с , Нух н Иброхими х Мусои к Исои р Мухаммад с. Чуноне ки дар бобати некию некноми бузургони фармудаанд: Зиндаву човид гашт хар ки накуном зист, К-аз акибаш зикри хайр зинда бувад номи у. Fake news: разоблачение лжи интернета. Дар ибтидои хучуми мугулхо аз Балх ба Нишопур сафар кардааст. Он предоставляет вам возможность бесплатно скачать китоби ёсин таборак приложения. Ва се нафар вориди чаласа шуданд ва аз хозирин пурсиданд: Чи касе мухолифи кабули хати лотин аст. Пас аз пирузии инкилоби сусёлисти дар Русия давлати шурави, ки дар пайи ин инкилоб таъсис шуд дар соли 1919 мусаввабаеро ба номи мубориза барои махви бесаводи содир кард।Рахбарони давлати коммунисти эълон доштанд, ки бидуни мардуми босавод эъмори чомеаи коммунисти гайримумкин аст। Муаррихин бар асоси аркоми мавчуд менависанд мизони босаводии мардум дар Русия дар поёни карни 19 худуди 29 дар сад будааст ва дар миёни миллиятхои Осиёи Маркази мизони босаводии аз чумла точикон 4 дар сад, узбакхо наздики 2 дар сад ва туркманхо такрибан як дар сад будааст.

Next

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

Шоир Гулрухсор он чиро, ки худ мушохида кардааст, чунин баён мекунад: Ва ман медидам, ки дар хонаводахои мо ва дар хонаводахои хешу табори мо ин китобхоро чи гуна хифз мекарданд. Зохиран хадафи асосии давлати коммунистии он давра босавод сохтани мардум эълон мешуд. Мавзуи асосии ин асар масъалахои тасавуф мебошад. Яъне дар мисраи авали ин газл устод мефармояд: то даме, ки дилсиёҳ, тираакл ҳасуд ва бадкирдор ҳасти дон, ки бо деву лаиън- иблис ҳамтан ҳамроҳ ва ҳамнишини. Падари ман накл мекарданд, ки дар як чаласа шиоре руи девор насб шуда буд, ки кабули хати лотин амри инкилоб аст, зинда бод инкилоб, марг бар душманони инкилоб. Хусраву Ширин ба ҳам дар ишратанд, Нолаву зориву ғам Фарҳодро. Маҳир ал Муъайкали - Сураи Ёсин.

Next

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

Аммо вокеъият ин аст, ки таи замони шурави мардуми Точикистон сартосар басавод шуд, агарчи идае аз коршиносон муътакиданд, ки заминаи расидан ба чунин сатхи босаводи низоми чадиди омузишу парвариш бо имконоти фании чадид буда, ки ивази низоми мабни бар тадриси мазхабии пешин руйи кор омад, на тагйири алифбо. Мероси адабии Чалолиддини Руми хеле пурсарват ва рангоранг аст. Хонае бе зинҳору чои танг , Ки дар ў не рўй мемонад на ранг» З-ин насақ авсои хона мешумурд, В-аз ду дида ашки хунин мефушурд. Опубликовано: 27 января Download Ҳазрати Ёсину Таборак Хазрати ёсин таборак Apk fantaziamoda. Онхо афродро мавриди бозчуи карор медоданд ва агар аз назди онхо навиштачот ё кутуби форси ё араби пайдо мекарданд, ин афродро тавхин ва лату куб мекарданд. Download Ҳазрати Ёсину Таборак Хазрати ёсин таборак apk and history version for Android developed by World Of Books - kiboti Tochiki - Ҳazrati Esin Taborak wa al baze suraҳo Қuroni Karim Kirill.

Next

Чалолуддини Балхи

китобхои исломи форси

Не ҳасиру не чароғу не таом, Не дараш маъмуру на саҳну на бом». Дили ман равшану мукбил зи чи шуд, бо ту гуям, Ки дар оинаи дил рухи зебои ту дорам. Маълумоти ибтидоиро дар зодгохаш гирифтааст. Мавлоно Ҷалолиддини Руми тахминан соли 1207 дар Балх ба дунё омадааст. Тешаи Фарҳоду кўҳи Бесутун, Мегудозад хораву пўлодро.

Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Хати форси чи гуна дар Точикистон гум шуд

китобхои исломи форси

«Маснави»-ро чун ту мабдоъ будаи, Тор фузун гардад , туяш То накши висоли дуст бо мост, Моро хама умр худ тамошост. Аз ин ру таълимоти ахлокии у Сар то сари андешахои инсондусти Буда дар он мавзуи захматхои инсон дар рохи такомули рухии худ макоми хос дорад. Дафтари якум 4018 байт Дафтари дуюм 3826 байт Дафтари сеюм 4813 байт Дафтари чорум 3856 байт Дафтари панчум 4241 байт Дафтари шашум 4931 байт «Маснавии Маънави», ки аз шаш дафтар иборат буда бо чунин зайл таксимот шудааст. Хама сархояшонро хам карданд ва хама хомуш буд. Баъдан оилаи онхо аз Нишопур ба Хичоз мекучанд.


Next